Sestupná 7

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

OBECNÁ DOKUMENTACE

2 - Kopie z katastrální mapy / ze dne 29.9.2021

Dokument ke stažení

3 - Výpis z OR RoDoMi s.r.o. - dokumenty / Odkaz na Veřejný rejstřík a Sbírku listin

Dokument ke stažení

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

1 - Situace projektu I. a II. etapa / budoucí parcelace - označení a výměry parcel

Dokument ke stažení

2 - Situace / ortofotomapa (letecký snímek)

Dokument ke stažení